Çalışma Alanlarımız

Çalışma alanlarımızdan bazıları:

 • Biyometrik Sistemler ve Güvenliği
 • Bilgisayarla görme
 • Büyük Veri
 • Kişisel Bilgi Güvenliği
 • Kurumsal Bilgi Güvenliği
 • Siber Güvenlik
 • Biyomedikal Sinyal İşleme
 • Makine Öğrenmesi
 • Veri Madenciliği
 • Bilgisayar Ağları 
 • Teorik Bilgisayar Bilimleri
 • Biyoinformatik 
 • Veritabanları
 • Kişiselleştirilmiş Tıp 
 • Veri Yapıları 
 • Kimlik Doğrulama
 • İç Ortam Hava Kalitesi Modelleme
 • Matematiksel Modelleme ve Simülasyon
 • Nesnelerin Webi ve Siber Güvenlik
 • Yapay Sinir Ağları
 • Sezgisel Optimizasyon Algoritmaları
 • Bulanık Mantık