KÜSİ ve BARKİK Kurullarının Olası İşbirlikleri Görüşüldü

Yayın Tarihi: 10.07.2017

Haberi Paylaş:

Karakter Boyutu:-A+

Bartın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol CANGİ, Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurulu (BARKİK) Yürütme Kurulu Başkanı Yrd.Doç.Dr. Cahit KARAOĞLANLI ile bölüm başkanımız ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Bartın İl Temsilcisi Yrd.Doç.Dr. Eyüp Burak CEYHAN’ı ziyaret ederek, KÜSİ ve BARKİK kurullarının olası işbirlikleri hususunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayesinde kurulan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Kurulu’nun (KÜSİ) amacı, ülkemizde Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin paydaşları arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal inovasyon ekosisteminde bu işbirliğini geliştirmek, sanayimizi rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen yüksek teknoloji ağrılıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır. Kurulun görevleri arasında, KÜSİ faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere bölgesel işbirliği modelinin ve mekanizmasının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütmek, KÜSİ faaliyetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, KÜSİ kapsamında yapılabilecek bölgesel işbirliği olanaklarını belirlemek, KÜSİ kapsamında bölgesel kapasitenin (akademisyen, sanayi Ar-Ge personeli, teknik altyapı, ulaşım altyapısı, finansman vb.) belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, KÜSİ kapsamında yapılacak işbirliği faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ve yürütülmesi aşamalarında engel teşkil eden sorunları belirlemek ve bunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmek, İşbirliklerinin mevcut durumunu istatistiksel olarak analiz etmek ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak, Bölgesel bazda yürütülen faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların bütünleştirilerek, ülke çapında KÜSİ faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütmek, İl bazında mevcut ve ihtiyaç duyulan ara ürünler listesini oluşturmak ve paydaşlara aktarmak,  İlde ithalatta büyük paya sahip ara ürünlerin üretimi yoksa il genelindeki üretim teknolojisinin yüksek teknolojiye çevrilmesini sağlayacak işbirliklerinin oluşturulmasını sağlamak, İl bazında akademisyen-üniversite-ara ürün eşleştirmesini yapmak ve bu kapsamda yürütülecek faaliyetleri takip etmektir. KÜSİ Ziyaretçi Kurulu bünyesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, TSO Başkanı, KÜSİ İl Temsilcisi, Ticaret İl Müdürü, OSB Müdürü, KOSGEB İl Müdürü ve BAKKA İl Koordinatörü bulunmaktadır.

Bartın Üniversitesi Rektörü Sn. Ramazan Kaplan ile Bartın Valisi Sn. Nusret Dirim arasında imzalanan protokol ile de Bartın Üniversitesi bünyesinde kurulan Bartın Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurulu’nun (BARKİK) amacı ise, yerel ve bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel sorunları araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmek, yerel dinamikler çerçevesinde sektörel öneri ve modellemelerde bulunmak, projeler geliştirmek, kalkınma ve istihdam eksenli çağdaş, yönetişim temelli, ileri teknolojiyi geliştirmek için Proje ve Teknoloji Ofisi ve KÜSİ kurulu ile koordineli çalışarak, vatandaş odaklı modern kent yönetimlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, bu çerçevede kamu kurumları ve üniversite ile  özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğine yönelik oluşumlara ve/veya mevcut işbirliklerinin geliştirilmesine destek vermek, öncülük etmek; Bartın Üniversitesi,  yerel yönetim kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yönelik danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, üst ölçekli planlara uygun politikalar geliştirmek, bağımsız veya ortak projeler gerçekleştirmektir. BARKİK Genel ve Yürütme Kurulları’nda ise Bakanlıklara bağlı İl Müdürlükleri, KÜSİ İl Temsilcisi, Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, TSO, Üniversite Temsilcileri, İl Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, Bartın Liman Başkanlığı, BAKKA, OSB, KOSGEB, Memur Sendikaları Yetkili Konfederasyonu, İşçi Sendikaları Yetkili Konfederasyonu temsilcilerinden oluşmaktadır.

 

Bartın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ve Bartın KÜSİ İl Temsilcisi’nin söz konusu her iki kurulda da görevli olması dolayısıyla, KÜSİ Kurulu ile BARKİK işbirliğinin ve koordinasyonunun sağlanmasına ilişkin usul esas ve yöntemler üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bundan böyle Bartın’ın kalkınmasına ve sanayinin geliştirilmesine ilişkin yapılacak olan çalışmalarda eşgüdümlü, uyumlu ve verimli faaliyetlerin yapılması hususunda beyin fırtınası gerçekleştirilmiştir. 

 

Haberin Fotoğrafları


Tel: 0 (378) 294 91 79 Belge Geçer: 0 (378) 501 10 21 E-posta: mf@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi