image/svg+xml
image/svg+xml

Program Eğitim Amaçları

  • Nitelikli, çağdaş ve bilimsel bir eğitim ve öğretim sunmak ve buna bağlı olarak; alanında bilgi birikimi çok yüksek, araştıran, sorgulayan, yeni teknolojileri takip eden, sorunlara çözüm üreten, küresel ortamda rekabet için bilgisini ve becerilerini sürekli yenileyen Bilgisayar Mühendisleri yetiştirerek alanında nitelikli iş bulabilmelerini sağlamak.
  • Bireysel, disiplin içi ve disiplinler arası çalışmaya yatkın, girişimci, etkili iletişim kurabilen, insani değerlere saygılı, çok yönlü ve kültürlü bireyler yetiştirmek.
  • Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olan ve ürettiği çözümlerin evrensel, toplumsal, hukuksal ve çevresel sonuçlarını göz önünde tutan mezunlar yetiştirmek.