image/svg+xml
image/svg+xml

S.S.S.

 • Bilgisayar Mühendisliği Nedir ?
Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimlerini temel alan, bilgisayarların yardımcı olabileceği her konuda teknik çözümleri üreten bir mühendislik dalıdır.
 • Bilgisayar Mühendisi ne yapar ?
Bilgisayar Mühendisliği mezunları yazılım firmalarında, oyun şirketlerinde, telekomünikasyon şirketlerinde, reklam ajanslarında, büyük şirketlerin IT yada ar-ge departmanlarında kısacası yazılım ve programlamanın olduğu her alanda iş bulabilirler. Belki bunlardan daha da önemlisi kendine ait yazılım veya donanım şirketini kurarak girişimci olabilirler.
 • Neden Bilgisayar Mühendisliği ?
Bu sektörün dünyayı şekillendiren, geleceği oluşturan kişi ve kurumlara ihtiyacı günden güne artmaktadır. Geleceğinin çok parlak olması sebebiyle sürekli gelişmeye açık bir mühendislik dalıdır.
 • Bilgisayar Mühendisliği okumak için programlama ile uğraşmış olmam gerekir mi?
Hayır. Alacağınız eğitim ve kendi çabanız ile çok ileri düzeyde programlama bilgisine erişebilirsiniz.
 • Bilgisayar Mühendisliği kimlere göre bir bölümdür ?
Araştırma ve geliştirme yapmayı seven, yenilikleri takip edebilen herkesin başarı ile bitirebileceği bir bölümdür.
 • Bilgisayar Bilimi Alt Alanları Nelerdir?
Algoritmalar ve Veri Yapıları
Programlama Dilleri
Mimari
Nümerik ve Sembolik Hesaplama
İşletim Sistemleri
Bilgi Yönetimi
Grafik, Görüntüleme ve Çoklu Ortam
Akıllı Sistemler
Ağ ve Sistem
 • Bilgisayar Mühendisi için iş imkanları nelerdir?
 • Şirketlerin bilgi-işlem birimleri: Çeşitli bankalar, holdingler, büyük ölçekli sanayi kuruluşları kendi faaliyetleri ile ilgili bilgisayar etkinliklerini kendi çatıları altında gerçekleştirmekteler. Buralardaki etkinlikler çoğunlukla çeşitli ticari işlerin ve işlevlerin otomasyonu olmaktadır. Veritabanı uygulamaları, ağ tabanlı uygulama geliştirilmesi, ofis otomasyonu, WEB esaslı e-ticaret etkinliklerin büyük kısmını oluşturmaktadır.
 • YazılımevleriÜlkemizde artan sayıda, çeşitli ölçekte, yazılım üreten ve yazılımevi diyebileceğimiz şirketler açılmaktadır. Bu yazılımevleri kendi stratejilerine uygun olarak pazara yönelik ürün üretmektedirler. Ufak yazılımevleri genellikle pazardan pay almak istemektedirler. Son yıllarda bu tür yazılımevlerinin sayısı yazılım gereksinimlerine bağlı olarak artmaktadır. Bu yönde devlet teşvikleri ve banka kredi destekleri de vardır.
 • Savunma Sanayii: ASELSAN, HAVELSAN, TAI gibi bir grup, sayıları çok kısıtlı olan, devlet ortaklı şirketler, iyi bir alıcı olan savunma sektörüne yazılım üretmektedirler. Ülkemizde çok az bulunan AR-GE içeren yazılım etkinliklerinin önemli bir kısmı da bu çatılar altında gerçekleşmektedir. Daha çok Ankara’da olan bu şirketler, genellikle işe bağlı Yüksek Lisans eğitimine izin verirler.
 • Akademik yaşam: Öğrenimini lisans sonrası sürdürmeyi düşünen lisans mezunları için bir alternatif üniversitede araştırma görevlisi olarak kalmaktır. İyi bir not ortalaması ve bilgi düzeyi, akademik çalışma yönünde motivasyon bu yolu seçmenin ön koşuludur. Araştırma görevlileri, görevlerinin bir parçası olarak bir yandan sınıf karşısında bilgi aktarma imkanı bulmakta ve eğitmenliğin tadına varmakta diğer yandan ise bilimsel araştırmanın nasıl yapıldığını öğrenmekte, bilime katkıda bulunabilmektedirler.
 • Program nedir? Bilgisayar Mühendisliğinde program yazılması öğretiliyor mu?
Program, bilgisayarda belirli bir amacı gerçekleştirmek için geliştirilmiş yöntemlerin ve verilerin, bilgisayarın donanımının yerine getirebileceği, uygulayabileceği bir biçimdeki ifadesidir. Programlar, bir 'Bilgisayar Programlama Dili' kullanılarak yazılır.
Bilgisayar Mühendisliği eğitiminde pek çok şey öğretilmektedir. Bu öğretilenlerin arasında program yazmakla ilintili pek çok ders bulunmaktadır. Ancak Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü  'Program yazılmasının öğretildiği yer' olarak algılamak bir yanılgı olur. Eğitim süresince gerçekleştirilenlerden yalnızca bir tanesi budur.
 
 • Bilgisayar Mühendisliği yurtdışına açık bir bölüm müdür?
Bilgisayar Mühendisliği gerek lisans ve lisansüstü öğrenim süresince öğrenci değişim programları ile, gerekse öğrenim sonrasında yurtdışında eğitim ve çalışma hayatına oldukça uygun bir bölümdür.