image/svg+xml
image/svg+xml

Program Çıktıları


 • Matematik, fen bilimleri, hesaplama ve bilgisayar mühendisliği konularında kuramsal/ uygulamalı bilgilere ve yeterli altyapıya sahiptir. Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.
 • Bilişim problemlerini fark etme, tanımlama, formüle etme ve çözme bilgi ve becerisine sahiptir. Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.
 • Gereksinimleri belirlemeye yönelik olarak bir sistemi, sistem parçasını ya da süreci analiz eder, alternatifleri mühendislik yöntemlerini kullanarak kıyaslar, en uygun çözümü tasarlar. Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine sahiptir. Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, doğrulama ve yorumlama becerisine sahiptir.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası projelerde bireysel, takım üyesi veya takım lideri olarak etkin ve sonuç odaklı çalışır. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi sahibidir.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar, İngilizce ve Türkçe kullanarak bilişim alanındaki bilgileri izler, global kaynak araştırmalarını yapar, edindiği bilgileri yorumlar ve teknik doküman hazırlar. Belirli bir konu hakkında sunum hazırlar ve etkili bir şekilde sunar.
 • Yaşam boyu öğrenmenin ve kişisel gelişimin sürekli farkındalığı ile bilişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler ve kendini yeniler.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir, bilişim hukuku temel prensiplerini anlar, değerlendirir ve mesleki çalışmalarına uygular.
 • Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalığa sahiptir. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.
 • Bilişim uygulamalarının evrensel, toplumsal, hukuksal ve çevresel sonuçlarını göz önünde tutar, sorumluluğunun bilincindedir.